تبلیغات
**** تربیت بدنی و علوم ورزشی**** Physical Education and Exercise science - فیزیولوژی فوتبال ((Physiology of Football (Soccer)-بخش چهارم
 
**** تربیت بدنی و علوم ورزشی**** Physical Education and Exercise science
جهان را چو باران به بایستگی....روان را چو دانش به شایستگی
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
نظرات ()
نوشته شده توسط وحید شیرین بیان در تاریخ یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال 1396

فیزیولوژی رشته فوتبال


طراحی تمرینات آمادگی در فوتبالاجزاء تمرینات آمادگی در فوتبال:

تمرین هوازی

تمرین بی هوازی

تمرین آمادگی عضلانی یا تمرین مقاومتی

تمرین هوازی در فوتبال


هدف از تمرین هوازی در فوتبال

افزایش عملکرد دستگاه قلبی تنفسی

افزایش توانایی عضلات در استفاده از چربی به عنوان سوخت و حفظ ذخایر گلیکوژن

افزایش توانایی بازیافت پس از وهله های شدید فعالیت


اجزاء تمرین هوازی ویژه فوتبال 

تمرین ویژه بازیافت

تمرین هوازی کم شدت

تمرین هوازی شدید


تمرین ویژه بازیافت

ویژگی: تمرین با 65 درصد ضربان قلب بیشینه (55% Vo2max)

هدف: بازگشت به حالت اولیه پس از تمرین یا مسابقه

روش اجرا: دویدن نرم پیوسته یا بازی های سبک 


تمرین هوازی کم شدت

ویژگی: تمرین با 80 درصد ضربان قلب بیشینه (70% Vo2max)

هدف: توسعه عوامل محیطی درگیر دراستقامت هوازی (افزایش تعداد مویرگ ها و ظرفیت اکسیداتیو عضلات)

روش اجرا: دویدن پیوسته با شدت 70 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه (MHR) 


تمرین هوازی شدید

ویژگی: تمرین با 90 درصد ضربان قلب بیشینه (85% Vo2max)

هدف: توسعه عوامل مرکزی درگیر در استقامت هوازی ( برون ده قلبی که همبستگی مستقیمی با VO2max دارد)

روش اجرا: فعالیت های تناوبی با شدت بالای 90 درصد ضربان قلب بیشینه (MHR) با نسبت فعالیت به استراحت 1 به 3تمرینات استقامتی ویژه فوتبال

وهله های فعالیت اینتروال با 95-90 درصد MHR به مدت 8-3 دقیقه و با استراحت فعال در بین هر وهله با 70 درصد ضربان قلب بیشینه(Takeshima et al 2004).

وهله های فعالیت اینتروال min4×4 با 95-90 درصد MHR و با استراحت فعال بین هر وهله با 70 درصد ضربان قلب بیشینه (Hakkinen et al 2002).. تمرین با چنین شدتی باعث افزایش VO2max به میزان 30-10 درصد پس از یک دوره ی 10-8 هفته ای می شود(Hakkinen et al 2003).

برای بالا بردن انگیزش، تمرینات اینتروال ویژه فوتبال با استفاده از دریبل کردن و حمل توپ، تغییر جهت ها به همراه توپ و به پشت دویدن ها به مراتب بهتر از دویدن صرف می باشد(Takeshima et al 2004) . دویدن با توپ موجب افزایش مصرف انرژی به میزان تقریباً 8 درصد در مقایسه با دویدن بدون توپ می شود (Reilly 1994).


بازی فوتبال به صورت اینتروال موجب می شود حالت یکنواختی در 91 درصد ضربان قلب بیشینه به دست آید که معادل 85 درصد VO2max است (Hoff et al 2004).


تمرین توان هوازی(Aerobic Power Training) در فوتبال 


مدت تمرین: حداکثر 5–2 دقیقه

مدت استراحت: حداقل 1 به 1

سازگاری: افزایش آنزیم های هوازی (So, MDH, SDH, PDH) وآنزیم  ATPase ( MHCIIa و MHCI)

نمونه هایی از تمرین هوازی ویژه فوتبال: 1ـ دریبل زدن مارپیچ، 2ـ ممانعت از تصاحب توپ، 3ـ تمرین یك در برابر یك با دروازه‌ی مركزی،4ـ تمرین یك در برابر یك با حمایت هم‌تیمی،5ـ بازی مالكیت، 6ـ بازی نفر به نفر،7ـ گل زدن از دو سمت دروازه و 8ـ گل زدن فقط با دریبلتمرین توان بی هوازی(anaerobic Power Training) در فوتبال 

هدف از تمرین بی هوازی:افزایش بازده توان بی هوازی، افزایش ظرفیت هوازی، افزایش سرعت بازگشت به حالت اولیه

اجزاء تمرین بی هوازی ویژه فوتبال: تمرین سرعتی، تمرین استقامت در سرعت

تمرین سرعتی

تمرین توان بی هوازی بدون لاکتیک

مدت تمرین: حداکثر 5 ثانیه

مدت استراحت: 1-5 دقیقه 

نوع استراحت: غیر فعال

سازگاری: افزایش فعالیت آنزیم های CK و MK وATPase (MHCIIx)، افزایش سرعت تواتر تحریک عصبی و افزایش رهایش یون کلسیم


تمرین ظرفیت بی هوازی بدون لاکتیک

مدت تمرین: حداکثر 30–20 ثانیه

مدت استراحت: 5-1 دقیقه

نوع استراحت: غیر فعال

سازگاری: افزایش ذخیره فسفات های پرانرژی و آنزیم های مربوطه  


تمرین استقامت در سرعت

تمرین توان بی هوازی با لاکتیک

مدت تمرین: حداکثر 30–20 ثانیه

مدت استراحت: 15–5 دقیقه

نوع استراحت: فعال

سازگاری: افزایش فعالیت آنزیم های مسیر گلیکولیز بی هوازی  ( PFK و LDH ) و ATPase  ( MHCIIx,a )


تمرین تحمل لاکتات

مدت تمرین: 30تا90 ثانیه

مدت استراحت: حداکثر 3 به 1 

نوع استراحت: فعال

سازگاری: افزایش ظرفیت بافرهای شیمیایی داخل عضله و خون-افزایش تحمل سلول ها به تجمع یون هیدروژن


نمونه هایی از تمرینات بی هوازی

1- مانع تا مانع،2- ایستادن ناگهانی روی خط، 3- حركت رفت و برگشت، 4- دویدن دنبال توپ دروازه‌بان، 5-پاس دادن و دنبال كردن، 6-دویدن دونفره با توپ، 7-دویدن به سمت توپی كه روی خط وسط است، 8- 6 به 6، 9-دویدن به صورت رفت و برگشت، 10-دویدن ضربدری، 11-دویدن به شكل 8، 12- دویدن نردبانی 6 مرحله‌ای
تمرین آمادگی عضلانی یا تمرین مقاومتی در فوتبال

 هدف از تمرین آمادگی عضلانی:  افزایش کارآیی عضلات برای اجرای حركات انفجاری و تغییرهای ناگهانی درسرعت و مسیر حركت، افزایش تعادل و هماهنگی، کاهش میزان آسیب‌دیدگی

 اجزاء تمرین آمادگی عضلانی: قدرت، استقامت عضلانی، توان


آسیب های رایج در فوتبال:

در فوتبال، پا نخستین قسمت از بدن است كه در خطر آسیب قرار می گیردكوفتگی و پارگی عضلانی، متداول ترین مصدومیت ها به شمار می روند. استرین عضلانی (چهارسر، نزدیك كننده ها و همسترینگ ها) اسپرین رابط ها (رباط جانبی مچ پا، رباط جانبی زانو و صلیبی ها)، شكستگی استخوان ها (درشت نی و نازك نی)، دیگر مصدومیت های متداول اند. ضربه های مغزی هم به ندرت و در اثر برخورد بازیكنان با یكدیگر یا با تیره دروازه رخ می دهند.

اكستراند و همكاران نشان دادند كه 67 درصد از فوتبالیست ها در اندام تحتانی خود یك یا چند عضلة كوتاه دارند. به علاوه، افزایش چرخش قدامی لگن خاصره و در نتیجه افزایش قوس كمری در میان فوتبالیست ها گزارش شده استبرای حفظ سلامتی فوتبالیست ها بایدبه این موارد توجه كرد و تمرینات مناسبی برای پیشگیری یا كاستن از این آسیب ها در برنامه های تمرینی گنجانده شود.

 

در مورد بانوان فوتبالیست:آسیب ها به صورت: رگ به رگ شدن رباط مچ پا= 18/3 %، اختلالات داخلی زانو=20/6%، ضربه مغزی=8/6%، Contusions پا= 8/3%، استرین تاندون فوقانی عضله ساق=21/3%، استرین عضلات لگن و ران=7/6%، اسپرین رباط قوزک پا= 15/3%

برخی از آزمون های مهارتی فوتبال:

*         آزمون آمادگی چند مرحله ای مداوم.

*         آزمون بازیافت تناوبی yo-yo

*         آزمون اکسیژن مصرفی بیشینه ویژه فوتبال

*         آز مون Hoff (آزمون هوازی با توپ)

*         آزمون وینگیت

*         آزمون کسر اکسیژن بی هوازی

*         آزمون پرش عمودی

*         آزمون 50 پرش

*         آزمون 30 متر سرعت

*         آزمون دوی سرعت فوتبال

*         آزمون 10 متر رفت و برگشت

*         آزمون اقتصاد دویدن


منابع:

منابع:
1- نیمرخ آمادگی جسمانی بازیکنان زبدۀ فوتبال ایران.فرامرزی و همکاران.1389المپیک.
2-فیزیولوژی فوتبال کاربردی.قراخانلو.انتشارات کمیته ملی المپیک1387.
3- جزوه طراحی تمرین در فوتبال-دکتر حمید آقاعلی نژاد
4- مداخلات روانی با تیمهای فوتبال.تالیف: دامیل.ترجمه: خیبری.انتشارات کمیته ملی المپیک1387.
5- Physiology of Soccer. Tomas Stølen, Karim Chamari, Carlo Castagna and .Ulrik Wisløff. Sports Med 2005; 35 (6): 501-536
6- Science and Football VI. Thomas Reilly and Feza Korkusuz. 2009Routledge
7- Injury prevention in the soccer athlete. HOLLY J. SILVERS. sportEX medicine 2011;47(Jan):14-21.
8- Fatigue in soccer: A brief review. MAGNI MOHR, PETER KRUSTRUP, & JENS BANGSBO. Journal of Sports Sciences, June 2005; 23(6): 593 – 599.
9- سایت و وبلاگهای اینترنتی مختلف

پایان

نوع مطلب : فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی ورزشی، 
برچسب ها : فوتبال، فیزیولوژی رشته های ورزشی،
لینک های مرتبط :

جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 ساعت 23 و 40 دقیقه و 17 ثانیه

It's remarkable to pay a visit this web page and reading the views of all friends about this post, while I am also eager of getting knowledge.
پنجشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1398 ساعت 12 و 02 دقیقه و 12 ثانیه
シャネルコピー、新作ブランド財布コピー,品などの 逸品はお客様に低価を提供します。正規と比べて、品質が同じです
پنجشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1398 ساعت 12 و 00 دقیقه و 40 ثانیه
ブランドコピーN級品通販専門店.
چهارشنبه بیست و هشتم فروردینماه سال 1398 ساعت 21 و 29 دقیقه و 17 ثانیه
へようこそ ブランドスーパーコピーn級品は当店で!最高級のスーパーコピー品をご提供致します。
شنبه چهاردهم مردادماه سال 1396 ساعت 18 و 57 دقیقه و 46 ثانیه
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thank you
جمعه ششم مردادماه سال 1396 ساعت 18 و 48 دقیقه و 49 ثانیه
Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
Very useful information specifically the last part :) I care for such info
a lot. I was seeking this certain information for a long time.
Thank you and good luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ سعی در جمع اوری و ارائه مطالب مفید در زمینه های مختلف فیزولوژی ورزشی دارد. لطفا با نظرات خود و یا شرکت در نظر سنجی ارائه شده، نویسنده را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری نمایید. با تشکر

مدیر وبلاگ : وحید شیرین بیان
نظرسنجی
به کدامیک از مباحث فیزیولوژی ورزش علاقمندید؟ ?Which of the issues are you interested in exercise physiology

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :